Experiments with three-dimensional paper objects started in 2009. Formerly a graphic designer and bookbinder, I now work fulltime as an independant artist. I participate in solo and group exhibitions in Sweden and abroad, work with public art assignments and hold workshops. My work can be found at Konsthantverkarna, Stockholm.
 
- - - - - - - - - - - - - - -
 
År 2009 började jag experimentera tredimensionellt med papper och papier machéteknik. Är från början utbildad grafisk formgivare och bokbindare, men arbetar nu heltid som konstnär. Jag medverkar i separat- och i grupputställningar i Sverige och utlandet, arbetar med offentliga konstnärliga gestaltningar samt håller workshops. Är medlem i Konsthantverkarna Stockholm, där mina pappersverk finns till försäljning.