Mitt arbetsmaterial, papper – i huvudsak från gamla böcker – är bräckligt och förgängligt. Jag river, klipper och strimlar sidorna och sätter samman dem igen med papier machéteknik. Boken återskapas på ett sätt, men i ny form, det tvådimensionella blir tredimensionellt. Processen är meditativt långsam.

Texter och symboler förekommer på verken, ibland avsiktligt, ibland slumpmässigt. Den taktila upplevelsen utgörs av kvaliteten på papperet, som kan vara lumphaltigt eller trähaltigt. Missfärgningar, fläckar och hål efter bindningen bidrar alla till materialets karaktär. Jag känner ödmjukhet inför tidigare ägares spår i dedikationer, anteckningar i marginalen, alla tecken på tidens gång.

Under arbetets gång kretsar tankarna kring begrepp som tid, minnen, förgänglighet, spår, sår, motstånd, anpassning. Naturen är en stor inspirationskälla. Återvinning och miljö är viktiga faktorer.

År 2009 började jag experimentera tredimensionellt med papper och papier machéteknik. Är från början utbildad grafisk formgivare och bokbindare, men arbetar nu heltid som konstnär. Jag medverkar i separat- och i grupputställningar i Sverige och utlandet, arbetar med offentliga konstnärliga gestaltningar samt håller workshops. Är aktiv medlem i Konsthantverkarna (Stockholm) och Kaleido Konsthantverk (Uppsala). Mina pappersverk finns till försäljning på båda ställen.