Mitt arbetsmaterial är papper, i huvudsak från gamla böcker. Ett bräckligt och förgängligt material. Jag river, klipper och strimlar sidorna och sätter samman dem igen med klister och papier machéteknik. Boken återskapas på ett sätt, men i ny form, det tvådimensionella blir tredimensionellt. 

Text och symboler förekommer på verken, antingen avsiktligt eller slumpmässigt. Den taktila upplevelsen utgörs av kvaliteten på papperet, som kan vara lumphaltigt eller trähaltigt vilket även ger pappret olika färgnyanser. Solljusets påverkan, diverse fläckar eller hål efter bindningen bidrar till materialets karaktär. Tidigare ägares spår, dedikationer, anteckningar i marginalen – alla synliga tecken på tidens gång är intressanta.

Arbetsprocessen är meditativt långsam. Papperslapp klistras bredvid papperslapp, vissa moment kräver torktid innan arbetet kan fortsätta. Naturen är en inspirationskälla och tankar kring begrepp som tid, minnen, förgänglighet, spår, sår, motstånd, anpassning. Återvinning och miljö är viktiga faktorer. Böcker köps på loppis eller skänks till mig från vänner och bekanta. Klistret som används är en ren form av vetemjöl som används inom papperskonservering.

År 2009 började jag experimentera tredimensionellt med papper och papier machéteknik. Är från början utbildad grafisk formgivare och bokbindare, men arbetar nu heltid som konstnär. Jag medverkar i separat- och i grupputställningar i Sverige och utlandet, arbetar med offentliga konstnärliga gestaltningar samt håller workshops. Är aktiv medlem i Konsthantverkarna (Stockholm), där mina pappersverk  finns till försäljning.