UPCOMING EXHIBITONS 2018
-----------------------------------------
 
16 June – 31 August 2018
Solo show in an old paper mill museum in Frövi
 
-----------------------------------------
 
May – 3 June 2018
Window show in ceramicist Anne Black's own concept store
on Gammel Kongevej 103-105 in Frederiksberg
 
 
 
 

PUBLIC ART COMMISSION / 
Offentlig konstnärlig gestaltning
-------------------------------------------------------------------
 
Artistic sculptural creation in the main entrance of  New Karolinska Solna (english version)  Installed in the fall of 2017, but not yet open to the public.
 
Skulptural gestaltning i huvudentrén till Nya Karolinska Solna, NKS  Installerat under hösten 2017 men ej öppet för allmänheten ännu.